Browse by tag: quizzes

Kuizi Kimia - Pjesa e 21 Ky është një kuiz nga Kimia. Kuizi përmban 10 pyetje. Secila pyetje ka 4 opcione, ku vetëm njëri opcion është i saktë. Kjo është pjesa e 21 e këtij kuizi. Testoni njohuritë tuaja n [...]
Kuizi Kimia - Pjesa e 20 Ky është një kuiz nga Kimia. Kuizi përmban 10 pyetje. Secila pyetje ka 4 opcione, ku vetëm njëri opcion është i saktë. Kjo është pjesa e 20 e këtij kuizi. Testoni njohuritë tuaja n [...]
Oftalmologjia- pjesa e dytë Ky është një kuiz nga Oftalmologjia. Kuizi përmban 10 pyetje, ku secila pyetje ka 3 opcione, vetëm njëri opcion është i saktë. Kjo është pjesa e dytë e këtij kuizi. Testoni njohuri [...]
Free games is proudly powered by MyArcadePlugin - WordPress Arcade